Nam châm ferrite F150x50x25mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1615

Y30

Cảm biến từ vạch kẻ đường

+- 0.1mm

Đen nguyên bản

<80 độ C

Giòn, dễ vỡ

150mm

50mm

0708 29 3232