Nam châm thí nghiệm chữ I size 120x15x9mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1764

Y30

Thí nghiệm quan sát đương sức từ học vật lý

-+0.1mm

120mm

15mm

0708 29 3232