Tấm nam châm lọc sắt lực từ cao

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1598

Tuỳ thuộc mỗi dây chuyền, sản xuất theo yêu cầu

5000 gauss - 10000gauss

Tuỳ thuộc mỗi dây chuyền, sản xuất theo yêu cầu

Tuỳ thuộc mỗi dây chuyền, sản xuất theo yêu cầu

Lắp đặt trong dây chuyền gạo, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, Café, hồ tiêu,...

<80 độ C, (tuỳ chọn chiụ nhiệt)

250mm - 1200mm

250mm - 700mm

0708 29 3232