Nam châm ferrite F150x100x25mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1617

Y30

Lọc sắt dây chuyền sản xuất,...

+- 0.1mm

Đen nguyên bản

<80 độ C

Giòn, dễ vỡ

150mm

100mm

0708 29 3232