Lưới nam châm lọc sắt

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1587

Tuỳ thuộc mỗi dây chuyền, sản xuất theo yêu cầu

5000 gauss - 13000gauss

Tuỳ thuộc mỗi dây chuyền, sản xuất theo yêu cầu

Tuỳ thuộc mỗi dây chuyền, sản xuất theo yêu cầu

Lắp đặt trong dây chuyền gạo, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, Café, hồ tiêu,...

<80 độ C, (tuỳ chọn chiụ nhiệt)

100mm - 800mm

D25mm, D32mm

0708 29 3232