Nam châm thanh lọc sắt

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1584

5000 gauss - 13000gauss

Lắp đặt trong dây chuyền gạo, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, Café, hồ tiêu,...

<80 độ C, (tuỳ chọn chiụ nhiệt)

150mm - 5000mm

D25mm, D32mm, D50

M8, M10 (tuỳ chọn)

0708 29 3232