Nam châm ferrite hình nhẫn D32x6mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1607

Đường kính 32mm

Y30

Đường kính 32mm

Sản xuất đồ dùng giáo dục,...

+- 0.1mm

Đen nguyên bản

<80 độ C

Giòn, dễ vỡ

18mm

0708 29 3232