Nam châm hít cửa tiện ích

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1770

N35

Hít khóa cửa lùa, cửa tủ,...

+-0.1mm

Chrome

42mm

17mm

0708 29 3232