Nam châm ferrite F100x30x25mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1613

Y30

Cảm biến từ vạch kẻ đường

+- 0.1mm

Đen nguyên bản

<80 độ C

Giòn, dễ vỡ

100mm

30mm

0708 29 3232