Nam châm gắn xe hoa, mào taxi

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1772

N52

Gắn hoa xe cưới, gắn mào taxi,...

+-0.1mm

60mm

42mm

0708 29 3232