Nam châm dẻo tấm A4 x 0.5mm màu đen

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1669

350gauss

Màu đen

297mm

210mm

0708 29 3232