Nam châm dẻo cuộn 15m x 620mm x 0.5mm có keo

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1651

350gauss

Có keo

15m

620mm

0708 29 3232