Nam châm dẻo tấm A4 x 0.5mm màu xanh dương

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1671

350gauss

Màu xanh dương

297mm

210mm

0708 29 3232