Nam châm dẻo cuộn 30m x 30mm x 0.3mm có keo

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1629

280gauss

Có keo

30m

3cm

0708 29 3232