Nam châm dẻo cuộn 5m x 20mm x 2mm có keo 3M

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1639

500gauss

Có keo 3M

5m

2cm

0708 29 3232