Nam châm dẻo cuộn 15m x 620mm x 0.5mm phủ nhựa PVC trắng

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1665

350gauss

Nhựa PVC trắng

15m

620mm

0708 29 3232