Nam châm dẻo cuộn 15m x 620mm x 1mm có keo

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1659

430gauss

Có keo

15m

620mm

0708 29 3232