Nam châm dẻo có hình dạng và kích thước thế nào?

Hình dạng và kích thước của nam châm dẻo

Nam châm dẻo có thể có nhiều kích thước khác nhau, tuỳ thuộc vào yêu cầu và ứng dụng cụ thể. Dưới đây là một số ví dụ về kích thước thông thường của nam châm dẻo:

  • Đường kính: Tùy thuộc vào ứng dụng, nam châm dẻo có thể có đường kính từ vài milimet đến vài chục centimet. Ví dụ: 5mm, 10mm, 20mm, 30mm, vv.
  • Độ dày: Độ dày của nam châm dẻo cũng có thể rất đa dạng, từ vài milimet đến vài mươi milimet. Ví dụ: 1mm, 2mm, 5mm, 10mm,…
  • Hình dạng khác nhau: Ngoài các kích thước tròn, nam châm dẻo cũng có thể có các hình dạng khác như hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình elip, và nhiều hình dạng phức tạp khác theo yêu cầu cụ thể của ứng dụng.

Cần lưu ý rằng các kích thước này chỉ là ví dụ và có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và nhu cầu cụ thể của khách hàng. Để tìm hiểu kích thước chính xác và tùy chỉnh cho nam châm dẻo, bạn nên tham khảo thông tin từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đáng tin cậy.

Các loại nam châm dẻo có sẵn tại kho NAM CHÂM SÀI GÒN

  • Nam châm dẻo một mặt là nam châm, mặt còn lại màu đen (nâu đen)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 15m rộng 62cm dày 0.5mm (15m x620mm x0.5mm)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 15m rộng 62cm dày 0.75mm (15m x620mm x0.75mm)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 15m rộng 62cm dày 1mm (15m x620mm x1mm)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 10m rộng 62cm dày 1.5mm (10m x620mm x1.5mm)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 5m rộng 62cm dày 2mm (5m x620mm x2mm)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 10m rộng 62cm dày 2mm (10m x620mm x2mm)

Nam châm dẻo dạng tấm A4 dày 0.5mm (A4x0.5mm)

Nam châm dẻo dạng tấm A4 dày 3.5mm (300x200x3.5mm)

  • Nam châm dẻo một mặt là nam châm, mặt còn lại là lớp keo

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 15m rộng 62cm dày 0.5mm có keo hai mặt (15m x620mm x0.5mm có keo)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 10m rộng 62cm dày 1mm có keo hai mặt (10m x620mm x1mm có keo)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 30m rộng 3cm dày 0.3mm có keo hai mặt (30m x620mm x0.3mm có keo)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 5m rộng 3cm dày 1mm có keo hai mặt thường (5m x30mm x1mm có keo)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 5m rộng 3cm dày 1.5mm có keo hai mặt thường (5m x30mm x1.5mm có keo)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 5m rộng 3cm dày 2mm có keo hai mặt thường (5m x30mm x2mm có keo)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 5m rộng 2cm dày 1mm có keo hai mặt 3M (5m x20mm x1mm có keo 3M)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 5m rộng 2cm dày 2mm có keo hai mặt 3M (5m x20mm x2mm có keo 3M)

Nam châm dẻo dạng cuộn dài 5m rộng 1cm dày 1mm có keo hai mặt 3M (5m x10mm x1mm có keo 3M)

Nam châm dẻo dạng tấm A4 dày 0.5mm có keo (A4x0.5mm có keo)

Nam châm dẻo dạng tấm A4 dày 0.75mm có keo (A4x0.75mm có keo)

Nam châm dẻo dạng tấm A4 dày 1mm có keo (A4x1mm có keo)

 

Bài viết liên quan
0708 29 3232