Nam châm dẻo cuộn 30m x 620mm x 0.3mm

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1649

280gauss

30m

620mm

0708 29 3232