Nam châm đất hiếm D8x2mm một mặt từ

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1476

Đường kính 8mm dày 2mm

N35

Đường kính 8mm dày 2mm

Các ngành sản xuất đồ mica, hộp cứng, hộp gỗ,...

+-0.05mm

Kẽm

<80 Độ C

Giòn, dễ vỡ

0708 29 3232