Nam châm đất hiếm D12x2mm một mặt từ

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1478

Đường kính 12mm dày 2mm

N35

Đường kính 12mm dày 2mm

Các ngành sản xuất đồ mica, hộp cứng, hộp gỗ,...

+-0.05mm

Kẽm

<80 Độ C

Giòn, dễ vỡ

0708 29 3232