Nam châm điện mini 10kg – 100kg

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1800

N52

Dây chuyền phân loại và đóng gói sản phẩm đóng hộp, thí nghiệm,...

M5, M8

10kg. 20kg, 50kg, 100kg

Vỏ Inox, cuộn dây đồng, dây điện

0708 29 3232