Đĩa dưa 4 miếng

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1703

Tùy mẫu

Tùy mẫu

Hít trang trí tủ lạnh, tủ quần áo

5cm - 7cm

4cm - 6cm

0708 29 3232